Imprint

Chevrolet Poland Sp. z o.o.
Budynek Taurus, III p.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa

Biuro:
tel. +48 22 209 16 00
fax. +48 22 209 16 03

Call center:
tel. + 48 22 209 17 28

e-mail: cac.chevrolet_pl@gm.com

NIP: 521-328-40-01

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000201620